H-3100 Salgótarján, Fő tér 5.  tel.: +36 32 310503   e-mail: info@fotoklubnograd.hu
Galéria
   Orvosi hivatása mellett lokálpatrióta természetbúvárként került szorosabb kapcsolatba a  fotózással, 1980 óta tagja a fotóklubnak. Fő céljának tekinti a természeti környezet és a természeti  jelenségek élethű, esztétikus megjelenítését.          Képeivel, diáival rendszeresen szerepel a fotóklub  kollektív rendezvényein, önálló kiállításai voltak a klub galériájában és a megye oktatási  intézményeiben, rendszerint ismeretterjesztő diavetítésekkel egybekötve.
   Képei számos természettudományos folyóiratban jelentek már meg írásainak kísérőiként. Egy  önálló fotóalbuma Vallomások a Karancs-Medves vidékéről címmel látott napvilágot, több  turisztikai, természet  és honismereti kiadvány társszerzője.
   Feleségével közösen készített ismeretterjesztő diasorozataik évek óta szerepelnek a helyi  televízió műsorán.
FANCSIK JÁNOS DR. (1932)